Trwyddedu Cerbyd Ar-lein
CAIS AM DDISG TRETH Gwasanaeth darparwyd gan DVLA: DVLA
  Cartref
Gwnewch gais am ddisg trwydded
  Gwnewch ddatganiad HOS
  Cwestiynau Cyffredin
  Dweud eich Dweud
  Testun tudalen yn rhy bychan?
  Cysylltwch a ni

Gwneud Cais am Disg Treth


Darllenwch a chadarnhewch y datganiadau canlynol os gwelwch yn dda:

Fi yw'r ceidwad cofrestredig y cerbyd. Mae gen i'r Tystysgrif Cofrestru V5CW (llyfr log) ac mae'r cyfeiriad arno yn ywir. Sylwch os gwelwch yn dda, nid yw'r gwasanaeth hwn yn gallu newid eich cyfeiriad. Ydw   Nac Ydw
Mae gan y cerbyd tystysgrif prawf MOT/GVT sy'n ddilys ar y dyddiad mae'r ddisg yn dechrau, neu fod y cerbyd yn llai na 3 mlwydd oed - fydd hwn yn cael ei wirio'n electronig. Oes   Nac Oes
Rwy'n cadarnhau fod yswiriant dilys yn gorchuddio defnydd y cerbyd hwn pan fydd y disg treth yn dechrau a bod daliwr y polisi wedi rhoi caniatād iddo gael ei wirio'n electronig. Ydw   Nac Ydw
Rwy'n ymwybodol, os dewisaf dalu gyda cherdyn credyd, fydd tāl ychwanegol o £2.50 yn cael ei gosod. Mae defnyddio cerdyn debyd yn rhad ac am ddim. Sylwch os gwelwch yn dda gallwch ddim defnyddio cerdyn credyd mewn Swyddfa Bost i brynu disg dreth. Ydw   Nac Ydw
Rwy'n deall fydd uchafswm o 5 diwrnod gwaith cyn bydd y ddisg dreth yn cyrraedd trwy'r post. Ydw   Nac Ydw

Unwaith fyddwch wedi ateb pob cwestiwn, cliciwch nesaf i barhau.
Mae'r Data-bas Yswiriant Moduro (MID) yn cynnwys manylion yswiriant cerbydau. Gallwch wirio os yw eich cerbyd ar y data-bas heddiw wrth fynd i'r wefan www.askmid.com. Sylwch os gwelwch yn dda, rhaid bod yswiriant dilys ar y data-bas ar y dydd mae'r dreth newydd yn dod i rym er mwyn cwblhau trafodaeth ail-drwyddedu.
Mae Asiantaeth Gwasanaethau Cerbydau a Gweithredwyr (VOSA) yn cadw data-bas holl ganlyniadau prawf MOT. Gallwch wirio os yw eich cerbyd ar y data-bas wrth ddefnyddio ei gwefan ar www.motinfo.gov.uk. Sylwch os gwelwch yn dda, rhaid bod MOT dilys gennych ar y dydd cyntaf mae'r disg treth newydd yn dod i rym er mwyn cwblhau trafodaeth ail-drwyddedu.
 
Hawlfraint y Goron Telerau ac Amodau Datganiad Gwarchodaeth a Phreifatrwydd Diweddarwyd y safle ddiwethaf: 01/04/2011