Trwyddedu Cerbyd Ar-lein
nl i Moduro Directgov Saesneg/English Testun tudalen yn rhy bychan?   Gwasanaeth darparwyd gan DVLA: DVLA
  Cartref
  Gwnewch gais am ddisg trwydded
  Gwnewch ddatganiad HOS
  Cwestiynau Cyffredin
  Dweud eich Dweud
Testun tudalen yn rhy bychan?
  Cysylltwch a ni

Sut i Chwyddo Maint y Testun

Isod ceir cyfarwyddiadau fesul cam sy'n dweud sut i gynyddu maint y testun yn Internet Explorer.

Cyfarwyddiadau

  1. Agorwch ddewislen 'View' yn y gornel uchaf ar y chwith gan ddefnyddio'r llygoden, neu wasgu 'Alt'+'V'.

    Dewislen View wedii hamlygu

  2. Bydd ail ddewislen yn ymddangos; dewiswch opsiwn 'Text Size' gan ddefnyddio'r llygoden neu wasgu 'X'.

    Dewislen Text Size wedii hamlygu

  3. Dewiswch y maint testun sy'n well gennych drwy glicio'r llygoden neu drwy ddefnyddio'r allweddi saeth i fyny ac i lawr a gwasgu 'Enter'.

    Y dewis maint testun wedii amlygu

Dylai'r testun ar ein gwefan fod wedi newid nawr i'r maint testun sy'n well gennych.

Os ydych yn defnyddio Netscape neu Mozilla fel Porwr ewch i ddewislen "View" > "Text Zoom" a dewis y maint testun sy'n well gennych. Os ydych yn defnyddio Porwr arall yna ewch i Help i gael gwybodaeth am newid meintiau testun.
 
Hawlfraint y Goron Telerau ac Amodau Datganiad Gwarchodaeth a Phreifatrwydd Diweddarwyd y safle ddiwethaf: 01/04/2011