Gweithio i GIG Cymru

NHSParamedicCyflogydd mwyaf Cymru yw’r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. Cynigir amrediad eang o gyfleoedd cyffrous a heriol i bobl sy’n angerddol am wneud gwahaniaeth
 
Gyda mwy na 200 gyrfaoedd i ddewis o, mae yna swydd i chi beth bynnag yw’ch diddordebau, sgiliau neu gymwysterau.
Yn ogystal â’r graddau proffesiynol, mae yna’r gwasanaethau cymorth fel gweinyddol a clercaidd, stadau, rheolaeth cyffredinol/ariannol, arlwyo, hybu cartrefol neu iechyd.
 
Os gweithiwch chi o flaen, yma mae bron yn sicr fod y sgiliau a phrofiadau ac enilloch chi yn eich gyrfa flaenorol yn drosglwyddadwy i swydd newydd yn y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol.
 

 
Mae’r wefan Gyrfaoedd GIG Cymru yn ffynhonnell dda o wybodaeth bellach yn cynnwys rhestr A-Z o yrfaoedd a grwpio defnyddiol o yrfaoedd wrth deuluoedd gwaith:
 
 
Swyddi GIG Cymru yw wefan sy’n galluogi i chi berfformio chwiliadau am swyddi, darganfod swyddi yng Nghymru a Lloegr sy’n cydweddu a’ch sgiliau, a cheisio amdanyn nhw ar-lein. Gallwch arwyddo lan i Swyddi wrth E-bost i dderbyn gwagleoedd newydd i siwtio’ch chwiliad swyddi pob dydd.
 
 

 
Mae’r Asiantaeth Arweinyddiaeth a Newyddbeth Cenedlaethol yn rhan o GIG Cymru a rhannir arbenigedd, gwybodaeth ac adnoddau i gefnogi’r gwasanaeth i ddosbarthu gofal iechyd rhagorol.
 
Cynhwysir y wefan adrannau ar yrfaoedd GIG, cyflog, amodau ac ar y cynllun bwrsarïau sy’n darparu cyllid i fyfyrwyr gofal iechyd ar gyrsiau yng Nghymru ac i fyfyrwyr meddygol a deintyddol yn preswylio yn y DU.
 
 

 
Darparir cyngor a gwybodaeth iechyd gan Galw IECHYD Cymru o 3 canolfan gyswllt ar draws Gymru, 24 awr y dydd, 365, dydd y flwyddyn. Cyflogir y sefydliad dros 300 staff (llawn a rhan amser) mewn amrediad eang o swyddogaethau