This snapshot, taken on
06/02/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Your search terms
Search Do Politics Centre Only
 
  • The Electoral Commission

About the Electoral Commission

Section navigation

 
You are here: Electoral Commission > Guidance > Do Politics > Home >
 
Go to the Electoral Commission homepage
What are you working on?
Sign up for newsletter

making your mark


Cymru

Wales-New-PolaroidCroeso i Gymru!

 

Isod, gweler ein deunyddiau an hastudiaethau achos syn berthnasol yn arbennig i Gymru ond wrth gwrs, mae llawer on deunyddiau mwy cyffredinol hefyd yn berthnasol i Gymru.

 

Ewch ir Toolbox Index i weld ein holl ddeunyddiau, neu defnyddiwch y dewislenni gollwng-i-lawr What are you working on? ar y chwith, i weld deunyddiau fesul cynulleidfa, digwyddiad neu weithgaredd etholiadol.

 

Am ragor o wybodaeth, gallwch chi gysylltu ân Uwch Swyddog, Cymru, Rhydian Thomas, sydd nawr yn gweithio yn ein Swyddfa yng Nghaerdydd.

 

Rhydian Thomas, Uwch Swyddog, Cymru

 

E-bost: rthomas@electoralcommission.org.uk

 

Rhif ffôn: 029 2034 6804

 

 
Toolbox Toolbox Case studies Case studies

 Llyfr Coginio Democratiaeth - rhifyn arbennig Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  Maer fersiwn yma wedii symleiddio or Llyfr Coginio Democratiaeth poblogaidd yn cynnwys popeth rydych chi angen gwybod am ddemocratiaeth yng Nghymru. rhagor >

 

 

Cyngor Sir Gaerfyrddin: Prosiect Democratiaeth 1 Pobl Ifanc Sir Gaerfyrddin

Prosiect Democratiaeth Pobl Ifanc Sir Gaerfyrddin- cymysgedd o ddigwyddiadau hysbysebu ac addysg syn hyrwyddo etholiadau 2004.

 

Cyngor Sir Gaerfyrddin: Prosiect Democratiaeth Pobl Ifanc Sir Gaerfyrddin

Mynd i mewn i ystafelloedd dosbarth i addysgu pleidleiswyr y dyfodol - a gobeithio y byddan nhwn lledaenur neges gartref…

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot: Pecyn Etholiad i Ysgolion

Fe roddodd y cyngor becyn cyffrous at ei gilydd i ysgolion cynradd/uwchradd i gynorthwyo i drefnu a rhedeg etholiadau blynyddol cyngor yr ysgol

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot: Pecyn Ennyn Diddordeb (mewn Democratiaeth Leol) ymysg Pobl Ifanc

Pecyn syn cynnwys cynllun gweithdy i bobl ifanc, syn cynnwys gweithgareddau i archwilio barn a rhoi gwybodaeth ynghylch y broses ddemocrataidd.

 

Ydych chi wedi cynnal unrhyw waith ymwybyddiaeth gyhoeddus yr hoffech chi rannu?  Cysylltwch â ni - fe fyddain bleser gennym glywed gennych chi!

 

Colophon