This snapshot, taken on
10/03/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Y cynllun bysellau hwylus

Mae bysellau hwylus yn gadael i chi symud o amgylch gwefan heb ddefnyddio llygoden. Efallai y byddwch yn eu gweld yn ffordd hwylus o symud o amgylch safle heb orfod symud eich llygoden o gwbl.

Bysellau hwylus a sut i'w defnyddio

Yn anffodus, mae gwahanol borwyr yn defnyddio bysellau hwylus mewn gwahanol ffyrdd. Yn gyffredinol, bydd angen i chi ddal bysell neu ddau i lawr, cyn pwyso'r bysell hwylus sydd ei angen arnoch.

Porwyr Cyfrifiaduron Personol

Firefox 2: Pwyswch y bysell SHIFT a bysell ALT cyn pwyso rhif y bysell hwylus
Firefox 1.5 ar gyfer Cyfrifiaduron Personol: Pwyswch y bysell ALT a phwyso rhif y bysell hwylus
Opera 9: Pwyswch SHIFT a'r bysell ESC a bydd y rhestr o fysellau hwylus yn ymddangos.
Internet Explorer 5+: Pwyswch y bysell ALT, pwyso rhif y bysell hwylus, rhyddhewch y ddau fysell yna pwyso ENTER
Internet Explorer 4: Pwyswch y bysell ALT a phwyso rhif y bysell hwylus
Netscape 7: Pwyswch y bysell ALT a phwyso rhif y bysell hwylus
Netscape 6+: Pwyswch y bysell ALT a dewis rhif/llythyren y bysell hwylus
Fersiynau cynharach o Netscape: Does dim modd delio â bysellau hwylus

Porwyr cyfrifiaduron Mac

Firefox 2: Pwyswch y bysell SHIFT a bysell ALT ac yna pwyso rhif y bysell hwylus
Firefox 1.5: Pwyswch y bysell CTRL a phwyso rhif y bysell hwylus
Safari: Pwyswch y bysell CTRL a phwyso rhif y bysell hwylus
Opera 9: Pwyswch SHIFT a'r bysell ESC a bydd y rhestr o fysellau hwylus yn ymddangos.
Internet Explorer 5+: Pwyswch y bysell CTRL a phwyso rhif y bysell hwylus
Internet Explorer 4.5: Does dim modd delio â bysellau hwylus

Bysellau hwylus ar Directgov

Mae Directgov yn defnyddio'r bysellau hwylus canlynol:

S - Canslo'r gwelywio
1 - Hafan
2 - Ystafell newyddion
3 - Map o'r safle
6 - Help
7 - Cwynion
8 - Telerau ac amodau
9 - Ffurflen adborth
0 - Manylion bysellau hwylus

Bydd canslo'r gwelywio ar unrhyw dudalen yn eich galluogi i osgoi'r mannau gwelywio a mynd yn syth i brif gynnwys y dudalen honno.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU