This snapshot, taken on
18/01/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Essential maintenance work is being carried out on the UK Government Web Archive. This should not affect access, but in the event that it does, we will resolve it as soon as possible. We apologise for any inconvenience this might cause.
Please email webarchive@nationalarchives.gsi.gov.uk if you require any assistance.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Ei wneud ar y we

Rhestr o ffurflenni’r llywodraeth, trafodion ac offer. Ei wneud ar-lein pan fyddwch chi’n ymdrin â’r llywodraeth

Talu’ch Dirwy Llys ar-link

Gallwch dalu eich Dirwy Llys ar-lein gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd. Gallwch hefyd gwneud taliadau am gostau, iawndal a gorchmynion cynhaliaeth.

Additional links

Fideos cyngor i rieni

Cyngor fideo gan Parentchannel ar ystod o faterion

Fy Nghyngor

Cysylltu â'ch cyngor a chael gwybod am y gwasanaethau ar-lein y mae'n eu darparu

Allweddumynediad llywodraeth y DU