This snapshot, taken on
04/02/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Essential maintenance work is being carried out on the UK Government Web Archive. This should not affect access, but in the event that it does, we will resolve it as soon as possible. We apologise for any inconvenience this might cause.
Please email webarchive@nationalarchives.gsi.gov.uk if you require any assistance.
English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Cyhoeddiadau
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Polisi a Strategaeth


Dim ond eitemau Polisi a Strategaeth sy'n ymwneud â Chymru a gyfleithir i'r Gymraeg.

Amfwy o eitemau Polisi a Strategaeth cliciwch yma (mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)

2006

Ymateb i bapur ymgynghori - model darpariaethau ar gyfer swydd Clercod yr Ynadon yng Nghymru a Lloegr
Mae crynodeb o'r ymatebion i'r papur ymgynghori ar gael ar wefan y Weinyddiaeth Cyfiawnder.

Strategaeth Fusnes GLlEM (PDF 325Kb)


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 20 May 2008 11:38. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .