This snapshot, taken on
04/02/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Gwybodaeth ychwanegol

Cael ysgariad Ffioedd y Llys Teulu Plant

Adnoddau pellach

Canolfan Cyngor ar Bopeth Y Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol

Rwyf am wneud cais am Orchymyn Ariannol (Llareiddiad ategol)


Tudalen 1 o 6

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gael hefyd mewn ffurf pdf.

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar eich cyfer chi os ydych yn rhan o achos ysgariad, dirymiad priodas neu ymwahaniad cyfreithiol ac eisiau setlo anghydfod yn ymwneud ag arian neu eiddo.

Mae'n bosib y bydd angen o hyd i'r llys setlo anghydfod yn ymwneud ag arian neu eiddo yn ystod neu ar ôl ysgariad, dirymiad priodas neu ymwahaniad cyfreithiol. Gall y llys wneud gorchymyn ariannol. Gelwir hwn yn lareiddiad ategol a gall ddelio gyda gwerthu neu drosglwyddo eiddo, taliadau cynhaliaeth (e.e. cynhaliaeth wythnosol neu fisol), cyfandaliad a/neu orchymyn rhannu neu atafaelu pensiwn.

Os oes arnoch angen help i benderfynu a allwch wneud cais am orchymyn, dylech siarad â chyfreithiwr neu ganolfan Cyngor Ar Bopeth, canolfan cyngor cyfreithiol neu ganolfan gyfraith. Gall swyddogion y llys roi gwybodaeth ichi ynglyn â threfniadau'r llys ond ni allant eich cynghori ynglyn â pha mor debygol yw'ch achos o fod yn llwyddiannus.Nesaf>>


Tudalen Flaenorol


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 02 November 2006 14:51. Chris Hinds.
. Telerau ac Amodau .