This snapshot, taken on
04/02/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwrandawiadau Llys
 
Chwiliad manwl

Gwybodaeth ychwanegol

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Gwrandawiadau Llys


Mae'r rhestri a'r gwasanaethau canlynol, Llysoedd Barn Brenhinol, Llysoedd y Goron, rhai Llysoedd Sirol dewisedig, Archifau Achosion a Newyddion Cyfreithiol, i'w gweld ar wefan CourtServe drwy Courtel. Nid yw'r rhestri llysoedd Ynadon yn cael eu rhestru'n ddigon buan i ni allu diweddaru'r safle'n effeithiol ac yn gywir.

Cliciwch yma ar gyfer gweld rhestri dyddiol y Llysoedd Barn Brenhinol (Saesneg)


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 22 December 2010 11:10. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .