This snapshot, taken on
04/02/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

English


Gwybodaeth ychwanegol

Tudalen Gartref y Gwasanaeth Rheithgor Rheithwyr ag Anableddau neu Anghenion Arbennig Lwfansau i Reithwyr Staff y System Cyfiawnder Troseddol a'r gwasanaeth rheithgor Penderfynu ar achosion o ohirio ac esgusodi Treuliau Eich diwrnod cyntaf Adroddiad ar arolwg drwy'r post ar gyfer Rheithwyr Y fideo 'Eich rôl fel Rheithiwr' Y Siarter Rheithwyr Rheithiwr Ar-lein Gwybodaeth am dreial hir Tyngu llw Cefnogaeth ar ôl cwblhau gwasanaeth rheithgor Gwys rheithgor a thaflen Eich canllaw i Wasanaeth Rheithgor Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni


Os oes gennych chi gwestiwn penodol ynghylch eich gwys, newid cyfeiriad, cais i ohirio gwasanaeth rheithgor neu am eich presenoldeb yn y llys, cysylltwch â’r Swyddfa Ganolog ar gyfer Gwysio Rheithgor.

Rhif ffôn: 020 7202 6800 neu 0845 8038003 9am tan 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener (pris galwad lleol)

e-bost: jurysummoning@hmcourts-service.gsi.gov.uk

Os oes gennych chi ymholiad ynghylch sut mae eich hawliad am dreuliau yn dod yn ei flaen ar ôl i’ch gwasanaeth rheithgor ddod i ben, cysylltwch â’r Llys y Goron lle buoch ar wasanaeth rheithgor. Gallwch ddod o hyd i faylion y llys drwy ddefnyddio'r Chwilotwr Manwl: http://www.hmcourts-service.gov.uk/HMCSCourtFinder/Welsh_CourtList.do

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn neu bryder arall, cysylltwch â Changen Rheithwyr Gwasaneth Llysoedd Ei Mawrhydi (GLlEM)
e-bost: jurorbranch@hmcourts-service.gsi.gov.uk


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 30 November 2010 14:09. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .