This snapshot, taken on
04/02/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

English Version

English Version of this Page

Gwybodaeth ychwanegol

Tudalen Gartref y Gwasanaeth Rheithgor Rheithwyr ag Anableddau neu Anghenion Arbennig Lwfansau i Reithwyr Staff y System Cyfiawnder Troseddol a'r gwasanaeth rheithgor Penderfynu ar achosion o ohirio ac esgusodi Treuliau Eich diwrnod cyntaf Adroddiad ar arolwg drwy'r post ar gyfer Rheithwyr Y fideo 'Eich rôl fel Rheithiwr' Y Siarter Rheithwyr Rheithiwr Ar-lein Gwybodaeth am dreial hir Tyngu llw Cefnogaeth ar ôl cwblhau gwasanaeth rheithgor Gwys rheithgor a thaflen Eich canllaw i Wasanaeth Rheithgor Cysylltwch â ni

Y fideo 'Eich rôl fel Rheithiwr'


Ar ddiwrnod cyntaf eich gwasanaeth rheithgor, byddwn yn dangos ffilm 20 munud o hyd ichi o’r enw ‘Eich Rôl fel Rheithiwr’. Mae hefyd ar gael bellach i’w wylio ar wefan DirectGov yn http://moj.coionline.tv/videos/jurorvideo/video

Mae’r fideo ar gael ichi ar-lein cyn y byddwch yn cyrraedd y llys er mwyn rhoi’r cyfle ichi ganfod mwy am wasanaeth rheithgor cyn eich diwrnod cyntaf yn y llys. Gellir ei wylio trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg neu’r Saesneg.
 
Bydd y ffilm yn cael ei dangos yn y llys ar eich diwrnod cyntaf a bydd y rheolwr rheithgor yn rhoi sgwrs ragarweiniol ichi, fydd yn cynnwys gwybodaeth am y llys penodol lle rydych yn gwasanaethu.

E-bost atgoffa

Hefyd, gallwch gofrestru ar-lein i dderbyn e-bost atgoffa a anfonir atoch bum niwrnod cyn ichi ddechrau eich gwasanaeth rheithgor. Mae’r gwasanaeth yn anfon e-bost atoch chi i’ch atgoffa o ddyddiad eich gwasanaeth rheithgor yn ogystal â’ch annog i wylio’r ffilm.


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 19 January 2010 09:34. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .