This snapshot, taken on
04/02/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

English Version

English Version of this Page

Gwybodaeth ychwanegol

Tudalen Gartref y Gwasanaeth Rheithgor Rheithwyr ag Anableddau neu Anghenion Arbennig Lwfansau i Reithwyr Staff y System Cyfiawnder Troseddol a'r gwasanaeth rheithgor Penderfynu ar achosion o ohirio ac esgusodi Treuliau Eich diwrnod cyntaf Adroddiad ar arolwg drwy'r post ar gyfer Rheithwyr Y fideo 'Eich rôl fel Rheithiwr' Y Siarter Rheithwyr Rheithiwr Ar-lein Gwybodaeth am dreial hir Tyngu llw Cefnogaeth ar ôl cwblhau gwasanaeth rheithgor Gwys rheithgor a thaflen Eich canllaw i Wasanaeth Rheithgor Cysylltwch â ni

Tyngu llw


Pan gewch eich dewis i eistedd ar dreial, gofynnir i chi gymryd y llw. Cyn i chi fynd i mewn i'r llys, bydd staff y llys yn cynnig dewis i chi rhwng y ddwy weithdrefn sydd yr un mor ddilys o gadarnhau neu dyngu llw.

Os ydych yn dymuno tyngu llw, rhoddir gwybod i chi am y gwahanol lyfrau sanctaidd sydd ar gael yn y llys. Os byddwch yn dymuno gwneud hyn, cewch wahoddiad i ddweud ar ba lyfr sanctaidd yr hoffech dyngu’r llw. Gallwch gysylltu â'r llys ymlaen llaw os hoffech weld a oes llyfr sanctaidd penodol ar gael. Gallwch hefyd ddod â chopi eich hun o'ch ysgrythur sanctaidd i'r llys. Rhowch wybod i’r tywysydd hefyd os byddai’n well gennych i’r llw gael ei ddarllen yn uchel er mwyn i chi ei ailadrodd.

Gallwch hefyd gadarnhau, er enghraifft:

'Yr wyf yn datgan a chadarnhau yn ddifrifol, yn ddiffuant ac yn ddidwyll y profaf yn ffyddlon y diffynnydd/diffynyddion a rhoi rheithfarn gyfiawn (rheithfarnau cyfiawn) yn ôl y dystiolaeth


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 30 November 2010 14:09. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .