This snapshot, taken on
04/02/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Cyhoeddiadau
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Gwybodaeth ychwanegol

Cynlluniau Busnes a Archifwyd

Cynlluniau busnes


Y mae Cynllun Busnes GLlEM yn nodi targedau’r sefydliad. Cyhoeddir cynllun cenedlaethol bob blwyddyn, ynghyd â chynlluniau unigol ar gyfer pob ardal. Mae copïau caled o gynlluniau busnes ardaloedd i’w cael o Swyddfeydd y Cyfarwyddwr Ardal.

Cynlluniau Busnes Ardaloedd eraill (mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg).


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 18 May 2010 13:03. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .