This snapshot, taken on
04/02/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Cyfreithiol/ Proffesiynnol
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Adnoddau pellach

Comisiwn Arbennig Apeliadau Mewnfudo Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd - System Deddfu Rhagarweiniol Sefydliad Gwybodaeth Gyfreithiol Prydain ac Iwerddon Tŷ’r Arglwyddi WordWave International Casetrack

Dyfarniadau


Mae dyfarniadau o Adrannau Sifil a Throseddol y Llys Apêl ac o’r Llys Gweinyddol, a ddewisir gan y barnwr dan sylw ar gael am ddim ar gronfa ddata Bailii (Sefydliad Gwybodaeth Gyfreithiol Prydain ac Iwerddon). Os nad yw un o ddyfarniadau’r Uchel Lys ar gael ar BAILII, cysylltwch â’r llys yn uniongyrchol i gael copi.

Mae Dyfarniadau Ty'r Arglwyddi a gyflwynwyd er 14 Tachwedd 1996 ar gael.

Mae dyfarniadau'r Cyfrin Gyngor hefyd ar gael.

Cofrestr Dyfarniadau, Gorchmynion a Dirwyon

Nid ydym yn cadw manylion dyfarniadau llys sirol ar y safle hwn.  Mae’r Gofrestr Dyfarniadau, Gorchmynion a Dirwyon wedi disodli’r Gofrestr Dyfarniadau Llys Sirol ac mae’n cynnwys manylion –

Mae Rheoliadau’r Gofrestr Dyfarniadau, Gorchmynion a Dirwyon 2005 (OS Rhif 2005/3595) ar gael.

Daw Rheolau Trefniadaeth Sifil newydd hefyd i rym ar 6 Ebrill. Mae Bwletin gwybodaeth rhif 1 ar gael.
Mae cofrestru dyfarniadau’r Uchel Lys - Bwletin Gwybodaeth Rhif 2 ar gael.

Cronfa Ddata Cyfraith Statud y DU

Cronfa Ddata Cyfraith Statud y DU yw’r rhifyn swyddogol diwygiedig o ddeddfwriaeth sylfaenol y Deyrnas Unedig sydd ar gael ar-lein


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 20 May 2008 11:38. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .