This snapshot, taken on
04/02/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Gwybodaeth ychwanegol

Achosion prawf Arweiniad Cyfarwyddiadau Ymarfer Crynodebau o achosion 2006 Crynodebau o achosion 2005 Crynodebau o achosion 2004 Crynodebau o achosion 2003 Crynodebau o achosion 2002 Crynodebau o achosion 2001 Crynodebau o achosion 2000 Rhestr Ddyddiol Trawsgrifau

Adnoddau pellach

Atodlen o’r Costau - Cynseiliau

Swyddfa Costau’r Prif Lysoedd


Ein prif swyddogaeth yw darparu asesiad manwl o gostau. Dyma’r broses o archwilio, ac os yw’n angenrheidiol, lleihau bil costau twrnai neu ymgyfreithiwr wyneb yn wyneb.  Mae’r costau’n cynnwys nid yn unig ffioedd proffesiynol y twrnai ei hun, ond hefyd treuliau, gan gynnwys ffioedd bargyfreithwyr ac arbenigwyr.   Diben asesiad manwl yw –

Mae pwy sy’n asesu costau yn dibynnu ar y math o achos ac a yw’n cael ei ariannu gan y cyhoedd ai peidio.  Rydym yn delio’n bennaf â chostau sy’n berthnasol i’r holl achosion yn:

Mae hefyd yn delio â chostau mewn materion sy’n gysylltiedig â’r Llys Gwarchod, amrywiol dribiwnlysoedd ac asesiadau a gaiff eu trosglwyddo o lysoedd sirol a chofrestrfeydd dosbarth eraill.  Mae hefyd yn delio ag apeliadau yn erbyn pennu costau yn Llys y Goron

Caiff costau eu hasesu gan y Barnwyr Costau (Meistri) neu Swyddogion Awdurdodedig y Llys.

Cyfarwyddyd i lenwi tystysgrif costau diofyn ar gyfer eu codi / selio yn Swyddfa Costau'r Prif Lysoedd

^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 23 December 2010 10:28. Uned Iaith Gymraeg GLlEM.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .