This snapshot, taken on
18/01/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Teithio a thrafnidiaeth

Cynllunio’ch siwrnai a chael newyddion teithio byw

Dewch o hyd i’ch ffordd fwyaf cyflym rhwng A a B unrhyw le ym Mhrydain Fawr mewn car, ar drafnidiaeth gyhoeddus neu ar droed. Mae’r cynlluniwr siwrnai yn cynnig gwybodaeth traffig byw a bydd ei chyfrifiannell carbon yn gallu’ch helpu chi i ddod o hyd i’r ffordd fwyaf gwyrdd.

Allweddumynediad llywodraeth y DU