This snapshot, taken on
18/01/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Teithio ar fws neu fws moethus

Cynllunio’ch siwrnai

Dod o hyd i’r daith cyflymaf o A i B unrhyw le ym Mhrydain Fawr mewn car, trafnidiaeth gyhoeddus neu ar droed.  Mae cynlluniwr siwrnai yn cynnig gwybodaeth draffig fyw a gall ei gyfrifiannell carbon eich helpu i ddewis y daith fwyaf gwyrdd

Allweddumynediad llywodraeth y DU