Your search terms
Search Do Politics Centre Only
 
  • The Electoral Commission

About the Electoral Commission

Section navigation

 
You are here: Electoral Commission > Guidance > Do Politics > Home >
 
Go to the Electoral Commission homepage
What are you working on?
Sign up for newsletter

making your mark


Cymru

Wales-New-PolaroidCroeso i Gymru!

 

Isod, gweler ein deunyddiau an hastudiaethau achos syn berthnasol yn arbennig i Gymru ond wrth gwrs, mae llawer on deunyddiau mwy cyffredinol hefyd yn berthnasol i Gymru.

 

Ewch ir Toolbox Index i weld ein holl ddeunyddiau, neu defnyddiwch y dewislenni gollwng-i-lawr What are you working on? ar y chwith, i weld deunyddiau fesul cynulleidfa, digwyddiad neu weithgaredd etholiadol.

 

Am ragor o wybodaeth, gallwch chi gysylltu ân Uwch Swyddog, Cymru, Rhydian Thomas, sydd nawr yn gweithio yn ein Swyddfa yng Nghaerdydd.

 

Rhydian Thomas, Uwch Swyddog, Cymru

 

E-bost: rthomas@electoralcommission.org.uk

 

Rhif ffôn: 029 2034 6804

 

 
Toolbox Toolbox Case studies Case studies

 Llyfr Coginio Democratiaeth - rhifyn arbennig Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  Maer fersiwn yma wedii symleiddio or Llyfr Coginio Democratiaeth poblogaidd yn cynnwys popeth rydych chi angen gwybod am ddemocratiaeth yng Nghymru. rhagor >

 

 

Cyngor Sir Gaerfyrddin: Prosiect Democratiaeth 1 Pobl Ifanc Sir Gaerfyrddin

Prosiect Democratiaeth Pobl Ifanc Sir Gaerfyrddin- cymysgedd o ddigwyddiadau hysbysebu ac addysg syn hyrwyddo etholiadau 2004.

 

Cyngor Sir Gaerfyrddin: Prosiect Democratiaeth Pobl Ifanc Sir Gaerfyrddin

Mynd i mewn i ystafelloedd dosbarth i addysgu pleidleiswyr y dyfodol - a gobeithio y byddan nhwn lledaenur neges gartref…

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot: Pecyn Etholiad i Ysgolion

Fe roddodd y cyngor becyn cyffrous at ei gilydd i ysgolion cynradd/uwchradd i gynorthwyo i drefnu a rhedeg etholiadau blynyddol cyngor yr ysgol

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot: Pecyn Ennyn Diddordeb (mewn Democratiaeth Leol) ymysg Pobl Ifanc

Pecyn syn cynnwys cynllun gweithdy i bobl ifanc, syn cynnwys gweithgareddau i archwilio barn a rhoi gwybodaeth ynghylch y broses ddemocrataidd.

 

Ydych chi wedi cynnal unrhyw waith ymwybyddiaeth gyhoeddus yr hoffech chi rannu?  Cysylltwch â ni - fe fyddain bleser gennym glywed gennych chi!

 

Colophon