English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

Saesneg

English Version of this Page

Gwybodaeth ychwanegol

Tudalen Gartref y Gwasanaeth Rheithgor Rheithwyr ag Anableddau neu Anghenion Arbennig Lwfansau i Reithwyr Staff y System Cyfiawnder Troseddol a'r gwasanaeth rheithgor Penderfynu ar achosion o ohirio ac esgusodi Treuliau Eich diwrnod cyntaf Adroddiad ar arolwg drwy'r post ar gyfer Rheithwyr Y fideo 'Eich rôl fel Rheithiwr' Y Siarter Rheithwyr Rheithiwr Ar-lein Gwybodaeth am dreial hir Tyngu llw Cefnogaeth ar ôl cwblhau gwasanaeth rheithgor Gwys rheithgor a thaflen Eich canllaw i Wasanaeth Rheithgor Cysylltwch â ni

Lwfansau i Reithwyr


Gall Rheithwyr hawlio tri math o lwfans gan y llys pan yn gwasanaethu ar reithgor:

Mae’r cyfraddau sy’n daladwy i reithwyr wedi’u nodi ar dalen lwfansau (PDF) a anfonwyd atoch os ydych wedi’ch gwysio ar gyfer gwasanaeth rheithgor

Gall y lwfans colled ariannol gyflenwi am:

Dylid darparu derbynebau fel prawf bod taliad wedi’i wneud ar gyfer yr hawliadau hyn. Os ydych yn ansicr o’r hyn sy’n dderbyniol, gofynnwch i'r llys lle fyddwch yn gwneud eich gwasanaeth rheithgor.   

Dod o hyd i Lys y Goron

Os nad ydych wedi mynd dros yr uchafswm dyddiol y gellir ei hawlio, gallwch hawlio am fwy nag un math o golled ariannol. Er enghraifft, os yr oeddech yn hawlio am goll enillion a gofal plant, mae’n rhaid i gyfanswm y ddau fod yn is na’r uchafswm. Os yw eich hawliad yn fwy na hyn, dim ond yr uchafswm y gellir ei dalu.

Mae’n rhaid gwneud y taliadau i chi fel rheithiwr, ac ni wneir taliadau i drydydd parti fel cyflogwyr, teulu neu ffrindiau.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglyn â lwfansau, edrychwch ar ein cwestiynau a ofynnir yn aml neu siaradwch â’r Rheolwr Rheithgor yn y llys lle fyddwch yn gwneud eich gwasanaeth rheithgor.

 


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 01 June 2010 09:34. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .