English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

English Version

English Version of this Page

Gwybodaeth ychwanegol

Tudalen Gartref y Gwasanaeth Rheithgor Rheithwyr ag Anableddau neu Anghenion Arbennig Lwfansau i Reithwyr Staff y System Cyfiawnder Troseddol a'r gwasanaeth rheithgor Penderfynu ar achosion o ohirio ac esgusodi Treuliau Eich diwrnod cyntaf Adroddiad ar arolwg drwy'r post ar gyfer Rheithwyr Y fideo 'Eich rôl fel Rheithiwr' Y Siarter Rheithwyr Rheithiwr Ar-lein Gwybodaeth am dreial hir Tyngu llw Cefnogaeth ar ôl cwblhau gwasanaeth rheithgor Gwys rheithgor a thaflen Eich canllaw i Wasanaeth Rheithgor Cysylltwch â ni

Staff y System Cyfiawnder Troseddol a'r gwasanaeth rheithgor


Os ydych yn cael eich cyflogi gan un o’r Heddluoedd, Gwasanaeth Carchardai Ei Mawrhydi neu unrhyw Awdurdod Erlyn, yna dylech roi manylion eich galwedigaeth, eich cyflogwr a lleoliad eich swydd wrth lenwi eich Gwys Rheithgor.

Ym mhob achos, cynghorir staff y System Cyfiawnder Troseddol i edrych ar bolisi AD eu sefydliad ynghylch gwasanaeth rheithgor


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 11 January 2010 09:22. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .