English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

English Version

English Version of this Page

Gwybodaeth ychwanegol

Tudalen Gartref y Gwasanaeth Rheithgor Rheithwyr ag Anableddau neu Anghenion Arbennig Lwfansau i Reithwyr Staff y System Cyfiawnder Troseddol a'r gwasanaeth rheithgor Penderfynu ar achosion o ohirio ac esgusodi Treuliau Eich diwrnod cyntaf Adroddiad ar arolwg drwy'r post ar gyfer Rheithwyr Y fideo 'Eich rôl fel Rheithiwr' Y Siarter Rheithwyr Rheithiwr Ar-lein Gwybodaeth am dreial hir Tyngu llw Cefnogaeth ar ôl cwblhau gwasanaeth rheithgor Gwys rheithgor a thaflen Eich canllaw i Wasanaeth Rheithgor Cysylltwch â ni

Y fideo 'Eich rôl fel Rheithiwr'


Ar ddiwrnod cyntaf eich gwasanaeth rheithgor, byddwn yn dangos ffilm 20 munud o hyd ichi o’r enw ‘Eich Rôl fel Rheithiwr’. Mae hefyd ar gael bellach i’w wylio ar wefan DirectGov yn http://moj.coionline.tv/videos/jurorvideo/video

Mae’r fideo ar gael ichi ar-lein cyn y byddwch yn cyrraedd y llys er mwyn rhoi’r cyfle ichi ganfod mwy am wasanaeth rheithgor cyn eich diwrnod cyntaf yn y llys. Gellir ei wylio trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg neu’r Saesneg.
 
Bydd y ffilm yn cael ei dangos yn y llys ar eich diwrnod cyntaf a bydd y rheolwr rheithgor yn rhoi sgwrs ragarweiniol ichi, fydd yn cynnwys gwybodaeth am y llys penodol lle rydych yn gwasanaethu.

E-bost atgoffa

Hefyd, gallwch gofrestru ar-lein i dderbyn e-bost atgoffa a anfonir atoch bum niwrnod cyn ichi ddechrau eich gwasanaeth rheithgor. Mae’r gwasanaeth yn anfon e-bost atoch chi i’ch atgoffa o ddyddiad eich gwasanaeth rheithgor yn ogystal â’ch annog i wylio’r ffilm.


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 19 January 2010 09:34. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .