English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

English


Gwybodaeth ychwanegol

Tudalen Gartref y Gwasanaeth Rheithgor Rheithwyr ag Anableddau neu Anghenion Arbennig Lwfansau i Reithwyr Staff y System Cyfiawnder Troseddol a'r gwasanaeth rheithgor Penderfynu ar achosion o ohirio ac esgusodi Treuliau Eich diwrnod cyntaf Adroddiad ar arolwg drwy'r post ar gyfer Rheithwyr Y fideo 'Eich rôl fel Rheithiwr' Y Siarter Rheithwyr Rheithiwr Ar-lein Gwybodaeth am dreial hir Tyngu llw Cefnogaeth ar ôl cwblhau gwasanaeth rheithgor Gwys rheithgor a thaflen Eich canllaw i Wasanaeth Rheithgor Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni


Os oes gennych chi gwestiwn penodol ynghylch eich gwys, newid cyfeiriad, cais i ohirio gwasanaeth rheithgor neu am eich presenoldeb yn y llys, cysylltwch â’r Swyddfa Ganolog ar gyfer Gwysio Rheithgor.

Rhif ffôn: 020 7202 6800 neu 0845 8038003 9am tan 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener (pris galwad lleol)

e-bost: jurysummoning@hmcourts-service.gsi.gov.uk

Os oes gennych chi ymholiad ynghylch sut mae eich hawliad am dreuliau yn dod yn ei flaen ar ôl i’ch gwasanaeth rheithgor ddod i ben, cysylltwch â’r Llys y Goron lle buoch ar wasanaeth rheithgor. Gallwch ddod o hyd i faylion y llys drwy ddefnyddio'r Chwilotwr Manwl: http://www.hmcourts-service.gov.uk/HMCSCourtFinder/Welsh_CourtList.do

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn neu bryder arall, cysylltwch â Changen Rheithwyr Gwasaneth Llysoedd Ei Mawrhydi (GLlEM)
e-bost: jurorbranch@hmcourts-service.gsi.gov.uk


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 30 November 2010 14:09. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .