English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

English Version

English Version of this Page

Gwybodaeth ychwanegol

Tudalen Gartref y Gwasanaeth Rheithgor Rheithwyr ag Anableddau neu Anghenion Arbennig Lwfansau i Reithwyr Staff y System Cyfiawnder Troseddol a'r gwasanaeth rheithgor Penderfynu ar achosion o ohirio ac esgusodi Treuliau Eich diwrnod cyntaf Adroddiad ar arolwg drwy'r post ar gyfer Rheithwyr Y fideo 'Eich rôl fel Rheithiwr' Y Siarter Rheithwyr Rheithiwr Ar-lein Gwybodaeth am dreial hir Tyngu llw Cefnogaeth ar ôl cwblhau gwasanaeth rheithgor Gwys rheithgor a thaflen Eich canllaw i Wasanaeth Rheithgor Cysylltwch â ni

Cefnogaeth tra byddwch yn gwneud eich gwasanaeth rheithgor


Mae gwasanaeth rheithgor yn ddyletswydd gyhoeddus bwysig ac fel rheithiwr, rydych yn chwarae rhan hanfodol yn y system cyfiawnder. 

Bob blwyddyn, bydd tua 200,000 o unigolion ledled Cymru a Lloegr yn derbyn gwys ar gyfer gwasanaeth rheithgor. I’r rhan fwyaf o bobl, mae gwasanaethu ar reithgor yn ddiddorol, yn rhoi boddhad ac yn rhywbeth na fyddan nhw ond yn ei wneud unwaith neu ddwy yn eu hoes.  Fodd bynnag, weithiau bydd pobl yn cael y profiad yn anodd oherwydd y cyfrifoldeb sy’n dod gyda’r penderfyniadau y gofynnir iddynt eu gwneud ac oherwydd y teithio ychwanegol neu am fod rhaid iddynt wneud trefniadau ychwanegol. 

Cofiwch na fyddwch ar eich pen eich hun fel rheithiwr, ac, os cewch unrhyw anawsterau neu bryderon, gallwch siarad â staff y llys neu reithwyr eraill.  Yn achos rhai rheithwyr, bydd y dystiolaeth a glywant yn yr ystafell llys hefyd yn cael effaith emosiynol arnynt. Rydym wedi gweithio ar y cyd â’r Samariaid er mwyn darparu’r daflen hon i gefnogi rheithwyr yn emosiynol cyn, yn ystod ac ar ôl gwasanaeth rheithgor.

Taflen 5222A: Byw gyda'r dystiolaeth - cyngor i reithwyr os yw'r dystiolaeth yn peri gofid iddynt (PDF)

Y Samariaid

Cefnogaeth emosiynol gyfrinachol 24 awr y dydd.

Ffôn: 08457 909090
Minicom Cenedlaethol: 08457 909192
e-bost: Jo@samaritans.org
Gwefan: www.samaritans.org


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 22 December 2010 14:18. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .