English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

English Version

English Version of this Page

Gwybodaeth ychwanegol

Tudalen Gartref y Gwasanaeth Rheithgor Rheithwyr ag Anableddau neu Anghenion Arbennig Lwfansau i Reithwyr Staff y System Cyfiawnder Troseddol a'r gwasanaeth rheithgor Penderfynu ar achosion o ohirio ac esgusodi Treuliau Eich diwrnod cyntaf Adroddiad ar arolwg drwy'r post ar gyfer Rheithwyr Y fideo 'Eich rôl fel Rheithiwr' Y Siarter Rheithwyr Rheithiwr Ar-lein Gwybodaeth am dreial hir Tyngu llw Cefnogaeth ar ôl cwblhau gwasanaeth rheithgor Gwys rheithgor a thaflen Eich canllaw i Wasanaeth Rheithgor Cysylltwch â ni

Tyngu llw


Pan gewch eich dewis i eistedd ar dreial, gofynnir i chi gymryd y llw. Cyn i chi fynd i mewn i'r llys, bydd staff y llys yn cynnig dewis i chi rhwng y ddwy weithdrefn sydd yr un mor ddilys o gadarnhau neu dyngu llw.

Os ydych yn dymuno tyngu llw, rhoddir gwybod i chi am y gwahanol lyfrau sanctaidd sydd ar gael yn y llys. Os byddwch yn dymuno gwneud hyn, cewch wahoddiad i ddweud ar ba lyfr sanctaidd yr hoffech dyngu’r llw. Gallwch gysylltu â'r llys ymlaen llaw os hoffech weld a oes llyfr sanctaidd penodol ar gael. Gallwch hefyd ddod â chopi eich hun o'ch ysgrythur sanctaidd i'r llys. Rhowch wybod i’r tywysydd hefyd os byddai’n well gennych i’r llw gael ei ddarllen yn uchel er mwyn i chi ei ailadrodd.

Gallwch hefyd gadarnhau, er enghraifft:

'Yr wyf yn datgan a chadarnhau yn ddifrifol, yn ddiffuant ac yn ddidwyll y profaf yn ffyddlon y diffynnydd/diffynyddion a rhoi rheithfarn gyfiawn (rheithfarnau cyfiawn) yn ôl y dystiolaeth


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 30 November 2010 14:09. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .