English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Gwybodaeth ychwanegol

Achosion prawf Arweiniad Cyfarwyddiadau Ymarfer Crynodebau o achosion 2006 Crynodebau o achosion 2005 Crynodebau o achosion 2004 Crynodebau o achosion 2003 Crynodebau o achosion 2002 Crynodebau o achosion 2001 Crynodebau o achosion 2000 Rhestr Ddyddiol Trawsgrifau

Adnoddau pellach

Atodlen o’r Costau - Cynseiliau

Swyddfa Costau’r Prif Lysoedd


Ein prif swyddogaeth yw darparu asesiad manwl o gostau. Dyma’r broses o archwilio, ac os yw’n angenrheidiol, lleihau bil costau twrnai neu ymgyfreithiwr wyneb yn wyneb.  Mae’r costau’n cynnwys nid yn unig ffioedd proffesiynol y twrnai ei hun, ond hefyd treuliau, gan gynnwys ffioedd bargyfreithwyr ac arbenigwyr.   Diben asesiad manwl yw –

Mae pwy sy’n asesu costau yn dibynnu ar y math o achos ac a yw’n cael ei ariannu gan y cyhoedd ai peidio.  Rydym yn delio’n bennaf â chostau sy’n berthnasol i’r holl achosion yn:

Mae hefyd yn delio â chostau mewn materion sy’n gysylltiedig â’r Llys Gwarchod, amrywiol dribiwnlysoedd ac asesiadau a gaiff eu trosglwyddo o lysoedd sirol a chofrestrfeydd dosbarth eraill.  Mae hefyd yn delio ag apeliadau yn erbyn pennu costau yn Llys y Goron

Caiff costau eu hasesu gan y Barnwyr Costau (Meistri) neu Swyddogion Awdurdodedig y Llys.

Cyfarwyddyd i lenwi tystysgrif costau diofyn ar gyfer eu codi / selio yn Swyddfa Costau'r Prif Lysoedd

^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 23 December 2010 10:28. Uned Iaith Gymraeg GLlEM.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .