English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Gwybodaeth ychwanegol

Cael ysgariad Ffioedd y Llys Teulu Plant

Adnoddau pellach

Canolfan Cyngor ar Bopeth Y Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol

Rwyf am wneud cais am Orchymyn Ariannol (Llareiddiad ategol)


Tudalen 1 o 6

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gael hefyd mewn ffurf pdf.

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar eich cyfer chi os ydych yn rhan o achos ysgariad, dirymiad priodas neu ymwahaniad cyfreithiol ac eisiau setlo anghydfod yn ymwneud ag arian neu eiddo.

Mae'n bosib y bydd angen o hyd i'r llys setlo anghydfod yn ymwneud ag arian neu eiddo yn ystod neu ar ôl ysgariad, dirymiad priodas neu ymwahaniad cyfreithiol. Gall y llys wneud gorchymyn ariannol. Gelwir hwn yn lareiddiad ategol a gall ddelio gyda gwerthu neu drosglwyddo eiddo, taliadau cynhaliaeth (e.e. cynhaliaeth wythnosol neu fisol), cyfandaliad a/neu orchymyn rhannu neu atafaelu pensiwn.

Os oes arnoch angen help i benderfynu a allwch wneud cais am orchymyn, dylech siarad â chyfreithiwr neu ganolfan Cyngor Ar Bopeth, canolfan cyngor cyfreithiol neu ganolfan gyfraith. Gall swyddogion y llys roi gwybodaeth ichi ynglyn â threfniadau'r llys ond ni allant eich cynghori ynglyn â pha mor debygol yw'ch achos o fod yn llwyddiannus.Nesaf>>


Tudalen Flaenorol


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 02 November 2006 14:51. Chris Hinds.
. Telerau ac Amodau .