English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Cyhoeddiadau
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Gwybodaeth ychwanegol

Cynlluniau Busnes a Archifwyd

Cynlluniau busnes


Y mae Cynllun Busnes GLlEM yn nodi targedau’r sefydliad. Cyhoeddir cynllun cenedlaethol bob blwyddyn, ynghyd â chynlluniau unigol ar gyfer pob ardal. Mae copïau caled o gynlluniau busnes ardaloedd i’w cael o Swyddfeydd y Cyfarwyddwr Ardal.

Cynlluniau Busnes Ardaloedd eraill (mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg).


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 18 May 2010 13:03. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .