English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwybodaeth am
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Gwybodaeth ychwanegol

Adborth Costau llogi Cwestiynau Cyffredin Cysylltu â’r Uned Ffilmio Gwybodaeth am leoliadau Lleoliadau ffilmio Ymchwiliadau Rhagarweiniol

Adnoddau pellach (Gwefannau cysylltiol)

Comisiwn Sgrin Cymru EM Media Film London MOD Northern Film and Media Screen South Screen West Midlands Screen Yorkshire South West Screen Uned Ffilmio’r Gwasanaeth Heddlu Metropolitan Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Ffilmio yn y Llysoedd


Mae gan Wasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi bron i fil o lysoedd yn cynnwys yr Uchel Lys a Llysoedd y Goron, Llysoedd Ynadon, Llysoedd Sirol a llysoedd crwner ar draws Cymru a Lloegr. Mae bron i bob un o’r llysoedd hyn ar gael fel lleoliadau ar gyfer ffilmio masnachol y tu allan i’w horiau gweithredol arferol.

Mae ein portffolio eiddo yn cynnwys pob math o ystafell ac adeilad llys, yn dyddio’n ôl cyn belled â’r 14eg ganrif, felly, beth bynnag yw’r brîff, gall rheolwyr lleoliadau fel arfer ddod o hyd i rywle sy’n addas.

Gallwn drefnu ymweliadau archwilio â lleoliadau posibl ar fyr rybudd ac mae staff yr Uned Ffilmio bob amser ar gael i ateb unrhyw gwestiynau ac i wneud yn siwr fod popeth wedi’i drefnu ac yn rhedeg yn llyfn ar y diwrnod.

Mae ein horiel  (mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg) luniau yn rhoi syniad ichi o rai o’r mathau o adeilad sydd ar gael ac er nad yw’r oriel yn dangos ond rhai lleoliadau yn Llundain, y Gogledd Ddwyrain a’r De Ddwyrain, byddwn yn ei ehangu yn y misoedd i ddod i gynnwys llawer mwy o lysoedd ar draws Cymru a Lloegr.

I gael gwybod mwy cofiwch gysylltu â i drwy e-bost neu drwy ffonio 020 7189 2192 i siarad gyda rhywun yn y tîm. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Clive Martin
Pennaeth Marchnata
Gweinyddiaeth Cyfiawnder


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 08 May 2007 14:52. Chris Hinds.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .