English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Cyfreithiol/ Proffesiynnol
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Adnoddau pellach

Comisiwn Arbennig Apeliadau Mewnfudo Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd - System Deddfu Rhagarweiniol Sefydliad Gwybodaeth Gyfreithiol Prydain ac Iwerddon Tŷ’r Arglwyddi WordWave International Casetrack

Dyfarniadau


Mae dyfarniadau o Adrannau Sifil a Throseddol y Llys Apêl ac o’r Llys Gweinyddol, a ddewisir gan y barnwr dan sylw ar gael am ddim ar gronfa ddata Bailii (Sefydliad Gwybodaeth Gyfreithiol Prydain ac Iwerddon). Os nad yw un o ddyfarniadau’r Uchel Lys ar gael ar BAILII, cysylltwch â’r llys yn uniongyrchol i gael copi.

Mae Dyfarniadau Ty'r Arglwyddi a gyflwynwyd er 14 Tachwedd 1996 ar gael.

Mae dyfarniadau'r Cyfrin Gyngor hefyd ar gael.

Cofrestr Dyfarniadau, Gorchmynion a Dirwyon

Nid ydym yn cadw manylion dyfarniadau llys sirol ar y safle hwn.  Mae’r Gofrestr Dyfarniadau, Gorchmynion a Dirwyon wedi disodli’r Gofrestr Dyfarniadau Llys Sirol ac mae’n cynnwys manylion –

Mae Rheoliadau’r Gofrestr Dyfarniadau, Gorchmynion a Dirwyon 2005 (OS Rhif 2005/3595) ar gael.

Daw Rheolau Trefniadaeth Sifil newydd hefyd i rym ar 6 Ebrill. Mae Bwletin gwybodaeth rhif 1 ar gael.
Mae cofrestru dyfarniadau’r Uchel Lys - Bwletin Gwybodaeth Rhif 2 ar gael.

Cronfa Ddata Cyfraith Statud y DU

Cronfa Ddata Cyfraith Statud y DU yw’r rhifyn swyddogol diwygiedig o ddeddfwriaeth sylfaenol y Deyrnas Unedig sydd ar gael ar-lein


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 20 May 2008 11:38. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .