English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Gwrandawiadau Llys
 
Chwiliad manwl

Gwybodaeth ychwanegol

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Gwrandawiadau Llys


Mae'r rhestri a'r gwasanaethau canlynol, Llysoedd Barn Brenhinol, Llysoedd y Goron, rhai Llysoedd Sirol dewisedig, Archifau Achosion a Newyddion Cyfreithiol, i'w gweld ar wefan CourtServe drwy Courtel. Nid yw'r rhestri llysoedd Ynadon yn cael eu rhestru'n ddigon buan i ni allu diweddaru'r safle'n effeithiol ac yn gywir.

Cliciwch yma ar gyfer gweld rhestri dyddiol y Llysoedd Barn Brenhinol (Saesneg)


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 22 December 2010 11:10. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .