English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Ynglŷn â GLIEM
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Gwybodaeth ychwanegol

Adroddiadau blynyddol Cynlluniau busnes Swyddi Gwag

Gwybodaeth ychwanegol

Deddf Rhyddid Gwybodaeth Ymholiadau Gwasanaeth Ansolfedd Ymholiadau Gwasanaeth Profiant Ymholiadau Gwasanaeth Rheithgor

Cysylltu â Ni


Ymholiadau cyffredinol

Rydym yn croesawu adborth ac fe wnawn helpu gydag unrhyw broblemau.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am achosion llys neu ymholiadau cyffredinol mewn perthynas ag achosion sy’n cael eu cynnal mewn llys penodol, cysylltwch â'r swyddfa/llys perthnasol. Mae manylion cysylltu pob un o'n llysoedd wedi’u rhestru o dan Gwybodaeth a Chyfeiriadau’r Llys.

Dylai ymholiadau arbenigol yn ymwneud â gweithdrefnau yn y llysoedd a'r swyddfeydd o fewn y Llysoedd Barn Brenhinol gael eu gwneud i'r swyddfa neu’r llys perthnasol. Gellir cael y manylion ar dudalennau gwe’r llysoedd neu’r swyddfeydd unigol neu o dan Gwybodaeth a Chyfeiriadau’r Llys.

Cysylltiadau defnyddiol eraill

Recriwtio Canolog - nid ydym ond yn delio âg ymholiadau sy'n ymwneud âg ymgyrchoedd recriwtio gweithredol
Swyddfa Cronfeydd y Llys
Uned Ffilm
Swyddfa Gwysio Rheithgor
Y Weinyddiaeth Cyfiawnder
Money Claim Online / Possession Claim Online (mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)
Llinell Gymorth Genedlaethol Cyfryngu 0845 603 0809
Twrnai Swyddogol
Swyddfa Ymddiriedau Gyhoeddus
Llysoedd Barn Brenhinol (mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg)


Cysylltu â Phencadlys Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi

Os ydych am gysylltu â Phencadlys Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi
Ysgrifennwch
atom yn:
Uned Gwasanaeth Cwsmeriaid
5ed Llawr
Clive House
Petty France
Llundain SW1H 9EX

Cwynion


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 20 May 2008 11:38. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .