English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Cyhoeddiadau
 
Chwiliad manwl

Gwybodaeth ychwanegol

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Cyhoeddiadau


Yn yr adran hon fe ddeuwch o hyd i gopïau o adroddiadau, cynlluniau busnes, cyfarwyddiadau, taflenni. Yn ogystal ag adroddiadau ar gyfer Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi fe welwch adroddiadau hanesyddol ar gyfer Pwyllgorau Llysoedd Ynadon a’r Gwasanaeth Llys.

Gellir cael rhagor o gyhoeddiadau oddi ar wefan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, gan gynnwys ymgynghoriadau, ystadegau, deddfwriaeth, gwybodaeth gorfforaethol, adroddiadau polisi ac adroddiadau ymchwil.Adroddiadau Blynyddol
Yma fe welwch fersiynau pdf o adroddiadau blynyddol ar gyfer y Gwasanaeth Llys a’r Pwyllgorau Llysoedd Ynadon. Cyhoeddir adroddiadau Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi yma hefyd. Nid yw pob adroddiad ar gael yn electronig. Os na ddeuwch o hyd i adroddiad yma ar gyfer Ardal benodol neu Bwyllgor Llysoedd Ynadon, cysylltwch â’r Cyfarwyddwr Ardal perthnasol a fydd yn gallu darparu copi papur, os gwelwch yn dda.

Cynlluniau Busnes
Yma fe ddeuwch o hyd i gopïau o gynlluniau busnes ar gyfer pob Ardal, ynghyd ag adroddiadau hanesyddol ar gyfer y Gwasanaeth Llys a’r Pwyllgorau Llysoedd Ynadon.


Fframweithiau a Chanllawiau GLlEM
Yma fe welwch gopïau electronig o ganllawiau ysgrifenedig a ddarparwyd ar gyfer y proffesiynau, a rhai o ddiddordeb cyffredinol.

Amrywiol
Yma fe ddeuwch o hyd i wybodaeth ynglyn ag GLlEM gan gynnwys Rhyddid Gwybodaeth a’r Cynllun Iaith Gymraeg.

Polisi a Strategaeth
Yma fe welwch ddogfennau polisi a strategaeth, papurau ymgynghori ac ymatebion.


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 26 September 2008 11:20. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .