English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Ynglŷn â GLIEM
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Gwybodaeth ychwanegol

Porth Recriwtio'r Gwasanaeth Sifil Swyddi Gwag

Gweithio i Ni


Mae GLlEM yn gyflogwr cyfle cyfartal sy’n anelu at ddenu a chadw gweithlu cymwys, amrywiol ac o ansawdd uchel, sy’n dwyn cymysgedd o sgiliau a phrofiad i’r sefydliad.

Gweler ein swyddi gwag a rhai enghreifftiau o swyddi o fewn GLlEM.Enghreifftiau o swyddi o fewn GLlEM

Swyddi Gwag


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 20 May 2008 11:38. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .