English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Newyddion
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Newyddion


Rhestrir yma yr holl eitemau newyddion a gyhoeddwyd ers creu GLlEM ar 1 Ebrill 2005. (mae hwn yn cysylltu i dudalen Saesneg).

Mae eitemau Beth sy’n newydd i’w gweld yma hefyd

Newyddion diweddar

Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | MaiMehefin | Gorffennaf | Awst | Medi | Hydref | Tachwedd | Rhagfyr


Medi


Arolwg Cwynion GLlEM Cymru

Ydych chi wedi gwneud cwyn i unrhyw Lys neu Swyddfa GLlEM Cymru o fewn y 6 mis diwethaf?

Mae GLlEM Cymru yn awyddus i wella’n gweithdrefnau a’r gwasanaeth a ddarparwn i’n defnyddwyr llys, gan gynnwys sut wnaethom ddelio â’ch cwyn. Byddwn yn ddiolchgar petaech yn rhoi o’ch amser i lenwi holiadur byr [ni ddylai gymryd mwy na 5 munud] trwy glicio ar y ddolen uchod.

SYLWCH: pwrpas yr holiadur hwn yw i chi roi eich sylwadau ar y ffordd wnaethom ddelio â’ch cwyn, ac NID am ganlyniad eich achos.Archif


2008

2006

2005


^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 07 July 2008 11:08. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .