English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Dolen i Directgov. Y ffynhonnell fwyaf helaeth sydd ar gael o wybodaeth am y llywodraeth a gwasanaethau ar-lein. Bydd yn agor mewn ffenestr newydd yn y porwr.
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Beth sy'n newydd

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon GLlEM 2009-2010 Cau Swyddfeydd a Llysoedd GLlEM dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd 2009

Dolenni Cyflym

Byrddau Llysoedd Cysylltu â Ni Dataganiadau i'r wasg Dyfarniadau Ffioedd Gwasanaeth rheithgor Gwefannau cysylltiol Hawliad arian ar lein Possession Claim Online Rheolau'r Drefn Droseddol Rheolau'r Drefn Sifil Swyddi Gwag XHIBIT

Gwasanaeth Llysoedd Ei MawrhydiMae Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi (GLlEM) yn un o asiantaethau gweithredol y Weinyddiaeth Cyfiawnder.  Ein pwrpas yw gweinyddu cyfiawnder yn effeithiol ac yn effeithlon i’r cyhoedd. Yr ydym yn gyfrifol am reoli’r llysoedd ynadon, Llys y Goron, llysoedd sirol, yr Uchel Lys a’r Llys Apêl yng Nghymru a Lloegr.

Mae’r safle’n cynnwys ystod eang o wybodaeth, gan gynnwys:

Ein polisi ni yw bydd y rhan fwyaf o'r wefan ar gael yn y Gymraeg.
^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 22 December 2010 09:50. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .