Amdanon ni | Ffurflenni | Gyrfaoedd | Cysylltu â ni | Desg y Wasg | Ymwadiad | English
 
Wedi'i gweithredu ar 1af Hydref 2009

Amdanon Ni

HMRC aThÿ’r Cwmnïau yn cyhoeddi ymagwedd ar y cyd at ffeilio ar-lein

Ar 1 Medi 2009, cyhoeddodd HMRC a Thŷ’r Cwmnïau ddatganiad ar eu hymagwedd ar y cyd at ffeilio cyfrifon cwmnïau ar-lein. Darllenwch gyd-ddatganiad HMRC a Thŷ’r Cwmnïau (PDF 35Kb)

Ers hynny, mae’r gwaith o ddatblygu’r fformatau electronig wedi symud yn ei flaen er mwyn galluogi i’r cyfrifon statudol sy’n cael eu hanfon at HMRC fod yn dderbyniol i Dŷ’r Cwmnïau hefyd. Y bwriad yw sicrhau bod y cyfrifon ar gael fel templed y gellir ei gyrchu o wefan HMRC a gwasanaeth WebFiling Tŷ’r Cwmnïau. Bydd templed y cyfrifon ar ffurf PDF a bydd modd ei ddadlwytho o’r we a’i gadw ar gyfrifiadur personol. Bydd y templed yn cynnwys offeryn gwirio a dilysu ynghyd â botymau gwybodaeth sy’n cynnig canllawiau pellach drwyddi draw. Bydd archwiliadau cyn cyflwyno yn helpu i sicrhau nad oes dim wedi cael ei hepgor ac nad oes unrhyw gamgymeriadau yn y symiau. Bydd modd argraffu neu e-bostio fersiynau drafft o’r cyfrifon ar unrhyw adeg er mwyn i gydweithwyr neu fwrdd y cyfarwyddwyr eu gweld er gwybodaeth neu at ddibenion dilysu.

Bydd y gwasanaeth ar gyfer cwmnïau bychain yn bennaf. Bydd yn golygu taw dim ond unwaith y bydd angen iddynt fewnbynnu’r data er mwyn cyflwyno cyfrifon sydd wedi eu paratoi o dan Ddeddf Cwmnïau 2006 i HMRC a Thŷ’r Cwmnïau.

Gwybodaeth fwy manwl a chwestiynau cyffredin ar gyfer Software Filing a WebFiling.

I gael y newyddion diweddaraf ar gynnydd y gwaith o ddatblygu cyfrifon ar y cyd, cofrestrwch i gael gwybodaeth RSS am gyfrifon (Saesneg yn unig).

Newyddion Blaenorol

mynd

proceed arrow
 

mynd

proceed arrow
 

Yn ôlBrigArgraffu'r tudalenTudalen e-bostMap o'r wefan
Telephone icon    Canolfan Cysylltu: +44 (0)303 1234 500 (pris galwad genedlaethol) Minicom - 02920381245  ar gael 08:30 hyd 18:00 (amser y DU) *Lun-Gwen     Ebost: enquiries@companies-house.gov.uk
Ymwadiad  |  Datganiad Preifatrwydd  |  Datganiad Defnydd Derbyniol  |  Hygyrchedd  |  Defnyddio cwcis  |  Hawliau Gwybodaeth  |  © Hawlfraint y Goron 2010
This site conforms to W3C level 'A', priority 1.    This site is W3C compliant.    This site uses valid CSS.    This site uses valid RSS feeds. . IFTS Accredited  http://www.ebr.org/  http://www.berr.gov.uk/  http://www.businesslink.gov.uk/  http://www.direct.gov.uk  Community Interest Companies