Amdanon ni | Ffurflenni | Gyrfaoedd | Cysylltu â ni | Desg y Wasg | Ymwadiad | English
 
Wedi'i gweithredu ar 1af Hydref 2009

Amdanon Ni

Newidiadau i’r ‘Hawl i Reoli’ ar gyfer Cwmnïau yn Lloegr

Mae’r ‘Rheoliadau RTM ar gyfer Cwmnïau (Erthyglau Enghreifftiol) (Lloegr) 2009’ (OS 2009/2767) yn berthnasol i’r holl gwmnïau ‘Hawl i Reoli’ a gofrestrwyd gyda Thŷ’r Cwmnïau.

Daeth y rheoliadau hyn i rym ar 9 Tachwedd 2009 ac maent yn cymryd lle’r ‘Rheoliadau RTM ar gyfer Cwmnïau (Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu) (Lloegr) 2003’. Bydd y rheoliadau hyn yn berthnasol yn awtomatig i bob cwmni RTM o 1 Hydref 2010 ymlaen, oni bai bod cwmni eisoes wedi eu mabwysiadu trwy benderfyniad arbennig.

Darllen rheoliadau 2009 (Saesneg yn unig)

Hyd ddiwedd 30 Medi 2010, caiff cwmnïau hŷn â’r Hawl i Reoli (hynny yw, cwmnïau a gofrestrwyd yn Nhŷ’r Cwmnïau cyn Tachwedd 2009) ddewis mabwysiadu’r erthyglau diwygiedig trwy gyflwyno copi o’r erthyglau ynghyd â phenderfyniad arbennig a gymeradwywyd gan aelodau’r cwmni.

O 1 Hydref 2010 ymlaen, caiff yr Erthyglau Cymdeithasu enghreifftiol newydd eu cymhwyso’n awtomatig i’r holl gwmnïau â’r Hawl i Reoli a gorfforwyd cyn 9 Tachwedd 2009 ac sydd heb eu mabwysiadu eisoes.

Os oes unrhyw ymholiadau gennych am gymhwyso’r Erthyglau enghreifftiol hyn ar gyfer RTM Lloegr, cysylltwch â’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Dylech nodi bod rheoliadau gwahanol yn berthnasol i gwmnïau RTM yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n bwriadu cyflwyno ei rheoliadau hithau cyn gynted â phosibl. Yn y cyfamser, os oes unrhyw ymholiadau gennych am fabwysiadu Erthyglau newydd ar gyfer cwmnïau newydd RTM Cymru, dylech gysylltu â:

Alyn Williams

ebost: alyn.williams@wales.gsi.gov.uk

teleffon: 01685 729191

mynd

proceed arrow
 

mynd

proceed arrow
 

Yn ôlBrigArgraffu'r tudalenTudalen e-bostMap o'r wefan
Telephone icon    Canolfan Cysylltu: +44 (0)303 1234 500 (pris galwad genedlaethol) Minicom - 02920381245  ar gael 08:30 hyd 18:00 (amser y DU) *Lun-Gwen     Ebost: enquiries@companies-house.gov.uk
Ymwadiad  |  Datganiad Preifatrwydd  |  Datganiad Defnydd Derbyniol  |  Hygyrchedd  |  Defnyddio cwcis  |  Hawliau Gwybodaeth  |  © Hawlfraint y Goron 2010
This site conforms to W3C level 'A', priority 1.    This site is W3C compliant.    This site uses valid CSS.    This site uses valid RSS feeds. . IFTS Accredited  http://www.ebr.org/  http://www.berr.gov.uk/  http://www.businesslink.gov.uk/  http://www.direct.gov.uk  Community Interest Companies