Amdanon ni | Ffurflenni | Gyrfaoedd | Cysylltu â ni | Desg y Wasg | Ymwadiad | English
 
Wedi'i gweithredu ar 1af Hydref 2009

Cysylltu â ni


Cysylltu â ni

Mae yna lawer ffordd i gysylltu â ni.

Drwy’r Post

Prif Swyddfa:
Tŷ’r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UZ

DX 33050

Caeredin :
Companies House
4th Floor
Edinburgh Quay 2
139 Fountainbridge
Edinburgh EH3 9FF

LP - 4 Edinburgh 2 (Legal Post) neu
DX ED235 Edinburgh 1

Llundain:
Companies House Executive Agency
21 Bloomsbury Street
Llundain
WC1B 3XD

Cliciwch yma am ein Canolfan Gwybodaeth yn Llundain ar gael mewn saesneg yn unig

Gogledd Iwerddon:
Companies House
Second Floor
The Linenhall
32-38 Linenhall Street
Belfast
Northern Ireland BT2 8BG
or
DX 481 N.R. Belfast 1

Dim blwch post allanol i dderbyn dogfennau allan o oriau agor swyddfa.

Canolfan Cysylltu Tŷ’r Cwmnïau

Y briff lwybr am yr holl ymholiadau cyffredinol yw drwy ein Canolfan Cysylltu. Mae gan ein staff  brofiad eang o gynhyrchion, gwasanaethau a gweithgareddau Tŷ’r Cwmnïau. Byddant fel arfer yn ateb eich cwestiwn yn syth, ond os nad oes modd iddynt roi ateb byddant yn eich trosglwyddo i rywun a all wneud. Gallwch ein cysylltu gan:

Ffôn
Tŷ’r Cwmnïau ar 0303 1234 500 (pris galwad genedlaethol)

Mae'r llinell ar agor 08:30-18:00 amser y DU, Llun i Wener, heb law am wyliau gwladol
Gall eich galwad gael ei monitro i ddiben hyfforddiant ac ansawdd

E-bost
enquiries@companies-house.gov.uk

Minicom

Mae’r cyfleuster hwn  ar gael yn Saesneg yn unig i gwsmeriaid sydd â defnydd o beiriant minicom ar gyfer pobl sydd â nam  ar eu clyw ac nid yw’n gydnaws â theleffonau safonol.

Rhif Minicom  029 2038 1245

Gwasanaethau Cwsmeriaid

I’n helpu i wneud yn siwr ein bod yn cynnal ein safonau ac i amlygu agweddau lle gellid gwella, rydym wedi trefnu arolwg chwarterol o foddhad ein cwsmeriaid. Croesawn unrhyw sylwadau fydd gennych am ein perfformiad, a all fod o gymorth inni wella lefelau’n gwasanaeth: Anfonwch eich sylwadau at:

Mr Ian Smith
Customer Services Manager
ismith@companieshouse.gov.uk

Grŵpiau Defnyddwyr a Ffocws a Cyswllt Cwsmeriaid

Mae gennym nifer o grŵpiau Defnyddwyr sy’n cynrychioli’r diwydiant bancio, cwsmeriaid swmp-wybodaeth, asiantiaid cofrestru cwmnïau, defnyddwyr cyfreithiol a’r gymuned wybodaeth ehangach.

Byddwn hefyd yn trefnu grŵpiau Ffocws rhanbarthol. Bydd y rhain yn ein helpu i edrych mewn ffordd gyfundrefnus ar faterion sy’n effeithio ar ansawdd ein gwasanaethau a meithrin dealltwriaeth ddyfnach o ofynion cwsmeriaid, yn ogystal â cheisio’u barn yn gyffredinol.

Os hoffech fod yn rhan o Grŵp Defnyddwyr neu Ffocws neu i’ch sylwadau gael eu gwrando, cysylltwch â:

Mrs Marie Connors
User Group and Focus Group Manager
mconnors@companieshouse.gov.uk

Cwynion

Os nad ydych yn fodlon ag agwedd benodol ar ein gwasanaeth lle na fu modd i’r Canolfan Cysylltu ddatrys eich cwyn, cysylltwch â:

Jane Walters
Customer Services
jwalters@companieshouse.gov.uk

Cyfathrebu yn Gymraeg

Mae gennym staff Cymraeg wrth law os hoffech drafod yn Gymraeg. Gweithredwn hefyd Gynllun Iaith Gymraeg. Cliciwch yma i weld manylion ein cynllun Cymraeg. Am ragor o wybodaeth ynghylch defnydd y Gymraeg yn Nhŷ’r Cwmnïau, cysylltwch â:

Anne Davies
Customer Services
adavies1@companieshouse.gov.uk

Cydgysylltu Rhyngwladol ac Addysg Genedlaethol

Rydym wedi trefnu man cydgysylltu rhyngwladol pwrpasol i ymholwyr tramor sy’n ceisio gwybodaeth am gofrestru cwmni yn y DU ac i ymholwyr o’r DU sydd am gael gwybod am gofrestru cwmni mewn gwledydd eraill. Gwybodaeth bellach am gysylltiadau rhyngwladol  Siaradwn hefyd â grwpiau cyfrifeg, entrepreneuriaeth ac addysg i gyfleu’r agweddau niferus ar gychwyn cwmni, cyfrifoldebau swyddogion, cydymffurfio, a chynhyrchion a gwasanaethau, yn ogystal ag ymhlygiadau’r Ddeddf Cwmnïau newydd.

Mr Neil Butler
Rheolwr Cysylltiadau Rhyngwladol
E-bost: nbutler@companieshouse.gov.uk

mynd

proceed arrow
 

mynd

proceed arrow
 

Yn ôlBrigArgraffu'r tudalenTudalen e-bostMap o'r wefan
Telephone icon    Canolfan Cysylltu: +44 (0)303 1234 500 (pris galwad genedlaethol) Minicom - 02920381245  ar gael 08:30 hyd 18:00 (amser y DU) *Lun-Gwen     Ebost: enquiries@companies-house.gov.uk
Ymwadiad  |  Datganiad Preifatrwydd  |  Datganiad Defnydd Derbyniol  |  Hygyrchedd  |  Defnyddio cwcis  |  Hawliau Gwybodaeth  |  © Hawlfraint y Goron 2010
This site conforms to W3C level 'A', priority 1.    This site is W3C compliant.    This site uses valid CSS.    This site uses valid RSS feeds. . IFTS Accredited  http://www.ebr.org/  http://www.berr.gov.uk/  http://www.businesslink.gov.uk/  http://www.direct.gov.uk  Community Interest Companies