Chwilio Manwl

Dioddefwyr a Thystion

Crowd of people

Crëwyd Unedau Gofal Tystion (WCU) o dan y fenter Dim Tyst Dim Cyfiawnder, er mwyn darparu lefel uwch o wasanaeth i holl ddioddefwyr a thystion troseddau yng Nghymru a Lloegr lle dygwyd cyhuddiad. Mae WCU ymhob un o ardaloedd y CPS, wedi eu staffio gan bersonél y CPS a'r heddlu.

Mwy am yr hyn sy'n digwydd pan ydych yn ddioddefwr neu'n dyst

Ymgynghoriadau

Raised hands

Mae gwybodaeth fanwl am ymgynghoriadau ar gael yn rhan Saesneg y wefan hon.

Gweithwyr Proffesiynol

Legal professional in wig and gown

Canllawiau a chyhoeddiadau cyfreithiol.

Llwyddiannau'r CPS

Gallwch weld pa mor dda rydym yn perfformio drwy edrych ar ein Canlyniadau Achos diweddaraf a Chrynodeb o Berfformiad Fesul Ardal.