Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Teithio ar fws neu fws moethus

Cynllunio’ch siwrnai

Dod o hyd i’r daith cyflymaf o A i B unrhyw le ym Mhrydain Fawr mewn car, trafnidiaeth gyhoeddus neu ar droed.  Mae cynlluniwr siwrnai yn cynnig gwybodaeth draffig fyw a gall ei gyfrifiannell carbon eich helpu i ddewis y daith fwyaf gwyrdd

Allweddumynediad llywodraeth y DU