Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Gwneud cais am Gynhaliaeth Plant (ffurflenni CSF001, CSF002, CSF003 a CSF004)

Download a Child Maintenance application form or register online with the Child Support Agency. This online service is available in England, Scotland and Wales only.Llwytho ffurflen gais ar gyfer Cynhaliaeth Plant neu gofrestru gyda'r Asiantaeth Cymorth Plant ar-lein. Dim ond yng Nghymru, Lloegr a'r Alban y mae’r gwasanaeth ar-lein hwn ar gael.

Golwg Gyffredinol

Cynhaliaeth plant yw'r arian sy'n cael ei dalu gan riant nad yw'n byw gyda chi i helpu gyda chost magu eu plentyn. Felly, os ydych chi'n gofalu bob dydd am blentyn sydd â'i riant arall yn byw yn rhywle arall - fe ddylai'r rhiant hwnnw roi arian i chi ar gyfer y plentyn. Gall yr Asiantaeth Cynnal Plant gyfrifo faint o Gynhaliaeth Plant sy'n daladwy i chi a threfnu i'w chasglu.

Mae'r dudalen Cynhaliaeth Plant yn egluro pwy sy'n gymwys a phwy sydd ddim, a sut mae gwneud cais neu apelio.

Sut i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Gallwch wneud cais am Gynhaliaeth Plant drwy:

  • gofrestru ar-lein a bydd yr ACP yn eich ffonio i ofyn am fanylion
  • llwytho ffurflen gais oddi ar wefan yr ACP
  • cysylltu â Llinell Gymorth Genedlaethol yr ACP ar 08457 133 133

Bydd angen copi o Adobe Reader arnoch i weld y ffurflen. Ceir gwybodaeth am sut i lwytho hwn am ddim ar banel de'r dudalen hon.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Cyngor am fudd-daliadau ar-lein

Os oes angen cyngor ar fudd-daliadau, pensiynau a chredydau, gallwch weld yr hyn y gallech gael drwy ddefnyddio’r cyfrifiannell ar-lein

Allweddumynediad llywodraeth y DU