Website of the UK government

Please note that this website has a UK government accesskeys system.

Public services all in one place

Main menu

Tuesday, 18 January 2011

Y cynllun bysellau hwylus

Mae bysellau hwylus yn gadael i chi symud o amgylch gwefan heb ddefnyddio llygoden. Efallai y byddwch yn eu gweld yn ffordd hwylus o symud o amgylch safle heb orfod symud eich llygoden o gwbl.

Bysellau hwylus a sut i'w defnyddio

Yn anffodus, mae gwahanol borwyr yn defnyddio bysellau hwylus mewn gwahanol ffyrdd. Yn gyffredinol, bydd angen i chi ddal bysell neu ddau i lawr, cyn pwyso'r bysell hwylus sydd ei angen arnoch.

Porwyr Cyfrifiaduron Personol

Firefox 2: Pwyswch y bysell SHIFT a bysell ALT cyn pwyso rhif y bysell hwylus
Firefox 1.5 ar gyfer Cyfrifiaduron Personol: Pwyswch y bysell ALT a phwyso rhif y bysell hwylus
Opera 9: Pwyswch SHIFT a'r bysell ESC a bydd y rhestr o fysellau hwylus yn ymddangos.
Internet Explorer 5+: Pwyswch y bysell ALT, pwyso rhif y bysell hwylus, rhyddhewch y ddau fysell yna pwyso ENTER
Internet Explorer 4: Pwyswch y bysell ALT a phwyso rhif y bysell hwylus
Netscape 7: Pwyswch y bysell ALT a phwyso rhif y bysell hwylus
Netscape 6+: Pwyswch y bysell ALT a dewis rhif/llythyren y bysell hwylus
Fersiynau cynharach o Netscape: Does dim modd delio â bysellau hwylus

Porwyr cyfrifiaduron Mac

Firefox 2: Pwyswch y bysell SHIFT a bysell ALT ac yna pwyso rhif y bysell hwylus
Firefox 1.5: Pwyswch y bysell CTRL a phwyso rhif y bysell hwylus
Safari: Pwyswch y bysell CTRL a phwyso rhif y bysell hwylus
Opera 9: Pwyswch SHIFT a'r bysell ESC a bydd y rhestr o fysellau hwylus yn ymddangos.
Internet Explorer 5+: Pwyswch y bysell CTRL a phwyso rhif y bysell hwylus
Internet Explorer 4.5: Does dim modd delio â bysellau hwylus

Bysellau hwylus ar Directgov

Mae Directgov yn defnyddio'r bysellau hwylus canlynol:

S - Canslo'r gwelywio
1 - Hafan
2 - Ystafell newyddion
3 - Map o'r safle
6 - Help
7 - Cwynion
8 - Telerau ac amodau
9 - Ffurflen adborth
0 - Manylion bysellau hwylus

Bydd canslo'r gwelywio ar unrhyw dudalen yn eich galluogi i osgoi'r mannau gwelywio a mynd yn syth i brif gynnwys y dudalen honno.

Was this information useful?

Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
Thinking about what you have just read, how useful did you find the information?
500 character limit

Why are we asking for this information?

  • we want to hear what you think about the quality and usefulness of our pages
  • your comments will help us improve our pages
  • your comments will also help with the future development of Directgov
  • telling us what you think will help make sure we give you the very best service

Additional links

Online benefits advice

If you need advice on benefits, pensions and credits, see what you might get by using the online calculator

Jobseeker's Allowance online

If you need to apply for Jobseeker's Allowance, do it online at a time that suits you

Access keys