Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Cysylltu â ni

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod am gamgymeriadau, dolenni wedi torri neu broblemau technegol, neu i roi sylwadau ar y safle neu unrhyw un o'n gwasanaethau ar-lein cysylltiedig. Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon hefyd os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano ar Directgov neu os nad ydych yn siŵr pwy i gysylltu â nhw. Yna byddwn yn ceisio eich cyfeirio at y dudalen gywir, neu'n rhoi'r manylion cyswllt perthnasol i chi.

Nodwch:
Os yw eich ymholiad yn fwy penodol mae'n bosib y gwnawn drosglwyddo eich neges e-bost at adran briodol y llywodraeth, yr asiantaeth weithredol neu'r Corff Cyhoeddus Anadrannol a allai roi mwy o gymorth i chi. Mae'r canlynol yn rhai enghreifftiau o'r cyrff allanol sy'n darparu gwasanaethau ar Directgov: Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) a Student Finance England.

dgFormContactUsOptions(null)

Eich sylwadau

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU