Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Help a sut i gysylltu â Directgov    

Mae'r wybodaeth a'r gwasanaethau sydd ar gael ar wefan Directgov yn cael eu darparu gan amrywiaeth o asiantaethau ac adrannau llywodraeth y DU. Defnyddiwch y dolenni isod i gael manylion cyswllt yr adrannau a all ddatrys eich ymholiad yn uniongyrchol.

Os oes gennych gwestiynau cyffredinol, adborth neu gwynion am Directgov neu am unrhyw un o'i wasanaethau, defnyddiwch y ffurflen ‘Cysylltu â Directgov’ ar waelod y dudalen hon.

Additional links

Bod yn rhan o'ch ysgol leol

Canfod eich ffordd yn ôl i'r gwaith

Allweddumynediad llywodraeth y DU