Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Teithio a thrafnidiaeth

Cynllunio’ch siwrnai a chael newyddion teithio byw

Dewch o hyd i’ch ffordd fwyaf cyflym rhwng A a B unrhyw le ym Mhrydain Fawr mewn car, ar drafnidiaeth gyhoeddus neu ar droed. Mae’r cynlluniwr siwrnai yn cynnig gwybodaeth traffig byw a bydd ei chyfrifiannell carbon yn gallu’ch helpu chi i ddod o hyd i’r ffordd fwyaf gwyrdd.

Allweddumynediad llywodraeth y DU