Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Ei wneud ar y we

Rhestr o ffurflenni’r llywodraeth, trafodion ac offer. Ei wneud ar-lein pan fyddwch chi’n ymdrin â’r llywodraeth

Talu’ch Dirwy Llys ar-link

Gallwch dalu eich Dirwy Llys ar-lein gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd. Gallwch hefyd gwneud taliadau am gostau, iawndal a gorchmynion cynhaliaeth.

Additional links

Fideos cyngor i rieni

Cyngor fideo gan Parentchannel ar ystod o faterion

Fy Nghyngor

Cysylltu â'ch cyngor a chael gwybod am y gwasanaethau ar-lein y mae'n eu darparu

Allweddumynediad llywodraeth y DU