This snapshot, taken on
30/01/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Cymraeg

DYLETSWYDD CYDRADDOLDEB I’R ANABL Adroddiad yr Ysgrifennydd Gwladol ar Gydraddoldeb i’r Anabl 
Cyhoeddwyd: 01/12/2008

Ymgynghoriad Ar Gynllun Cosbau Penodedig Graddedig Ac Ernes
A Gorfodi Rheolua Oriau Gyrwyr. Dyddiad cau: 14 Hydref 2004. Cyhoeddwyd: 28 Gorffennaf 2004.

Dogfen Ymgynghoral Ar ddiogelwch Trafnidiaeth - Crynodeb (PDF 128 Kb)
Fersiwn Cymraeg of "Transport safety - consultation paper". Published: 13 April 1999.

Moderneiddio Trwyddedu Gweithredwyr (PDF 133 Kb)
System reoleiddio symlach ar gyfer gweithredwyr cerbydau nwyddau a gwasanaeth cyhoeddus. Cwblhad yr ymgynghori: 31 Mawrth 2006. Cyhoeddwyd: 22 Rhagfyr 2005.

Clawr (PDF 290 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Cyflwyniad (PDF 133 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Pennod 2 - Y Diwydiant Awyrennau Yng Nghymru (PDF 125 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Pennod 3 - Senarios Polisi Cenedlaethol (PDF 123 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Pennod 4 - Rhagolygon (PDF 99 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Pennod 5 - Goblygiadau Capasiti (PDF 70 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Pennod 6 - Gwerthuso'r Senarios Polisi Cenedlaethol (PDF 226 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Pennod 7 - Materion Allweddol (PDF 167 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Pennod 8 - Casgliadau Dewisiadau Polisi Allweddol (PDF 83 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Atodiad A - Polisi Presennol a Fframwaith Deddfwriaethol y Diwydiant Awyrennau (PDF 117 Kb)
Datblygiad trafnidiaeth awyr yn y DU yn y dyfodol: Cymru - Fersiwn Cymraeg.

Cynllun laith Gymraeg DfT
Pwrpas y Cynllun hwn, a baratowyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, yw galluogi'r iaith Gymraeg a'r iaith Saesneg i gael eu trin yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru.

Crynodeb Gweithredol
Crynodeb Gweithredol o Adolygiad Polisi Porthladdoedd.  Cyhoeddwyd: 22 Mai 2006.

Gorchmynion y Ddeddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd: Canllaw byr (2006)
Welsh Language version of 'Transport and Works Act orders: A brief guide (2006)'. Brief guidance on procedures for obtaining TWA Orders. Applies to applications for TWA Orders first made on or after 11 September 2006. Published: 28 September 2006.

Gorchmynion Deddf Trafnidiaeth a Gwaith - Arweinlyfr cryno (PDF 868 Kb)
Welsh Language version of 'Transport and Works Act orders: A brief guide (2002)'. Brief guidance on procedures for obtaining TWA Orders. Applies to applications for TWA Orders first made before 11 September 2006. Published: July 2002.

Arweiniad i Ymarfer Gorau ar Fynediad i'r Isadeiledd i Gerddwyr a Thrafnidiaeth (PDF 856 Kb)
Cyhoeddwyd: 25 Chwefror 2003.