This snapshot, taken on
06/01/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Essential maintenance work is being carried out on the UK Government Web Archive. This should not affect access, but in the event that it does, we will resolve it as soon as possible. We apologise for any inconvenience this might cause.
Please email webarchive@nationalarchives.gsi.gov.uk if you require any assistance.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Teithio a thrafnidiaeth

Cynllunio’ch siwrnai a chael newyddion teithio byw

Dewch o hyd i’ch ffordd fwyaf cyflym rhwng A a B unrhyw le ym Mhrydain Fawr mewn car, ar drafnidiaeth gyhoeddus neu ar droed. Mae’r cynlluniwr siwrnai yn cynnig gwybodaeth traffig byw a bydd ei chyfrifiannell carbon yn gallu’ch helpu chi i ddod o hyd i’r ffordd fwyaf gwyrdd.

Allweddumynediad llywodraeth y DU