This snapshot, taken on
25/11/2010
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Cymorth i greu dolen i Directgov

Gwybodaeth, cymorth a thelerau ac amodau ar gyfer creu dolen i wefan Directgov. Mae Directgov yn croesawu a chefnogi gwefannau eraill i gysylltu iddo fel prif gwefan llywodraeth ganolog y DU. Trwy greu dolen i Directgov, cymerir eich bod wedi derbyn y telerau a'r amodau.

Dolenni testun i Directgov

Os byddwch chi'n dymuno defnyddio testun fel dolen i Directgov, dylech ddisgrifio Directgov fel hyn:

Directgov - gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Fe allwch chi ddefnyddio'r cod tarddu canlynol ar gyfer y ddolen hon:

<a href="http://www.direct.gov.uk?CID=LA/" title="Link to Directgov - public services all in one place"></a>

teitl="Directgov - gwasanaethau...": caiff y testun hwn ei ddarllen gan borwyr sy'n siarad ac mae modd i ddefnyddwyr ei weld wrth i'w llygoden hofran dros y ddolen. Bydd hefyd yn gymorth i chwilotwyr ddod o hyd i dudalennau drwy gysylltu geiriau â Directgov

Defnyddio graffigau ar gyfer dolen

Yn ogystal â'r testun uchod, fe allwch chi ddefnyddio un o'r graffigau canlynol fel dolen weledol i Directgov. Fe allwch chi lwytho'r graffigyn (ar gyfer cyfrifiaduron Windows) drwy glicio botwm dde y llygoden a dewis 'Cadw'r Llun dan yr enw...' neu (ar gyfer cyfrifiaduron Mac) drwy glicio ar y botwm Control a botwm y llygoden, a dewis 'Download Image to Disk'.

Cod tarddu

Dylai'r cod tarddu ar gyfer y ddolen edrych yn debyg i hyn:

<a href="http://www.direct.gov.uk?CID=LA/"><img width="[***]" height="[***]" src="[file_path/file_name.gif]" alt="Link to Directgov - public services all in one place"></a>

  • width="[***]" height="[***]": bydd angen i chi nodi maint y graffig mewn picseli; bydd hyn yn helpu'r dudalen i lwytho'n gynt
  • src="[llwybr_ffeil/enw_ffeil.gif]": bydd angen i chi deipio enw a llwybr ffeil y ffeil graffig
  • alt="Link to Directgov...": caiff y testun hwn ei ddarllen gan borwyr sy'n siarad ac mae modd i ddefnyddwyr sydd wedi troi eu graffigau i ffwrdd ei weld. Bydd hefyd yn gymorth wrth chwilio ar y we gan ei fod yn cysylltu geiriau â Directgov

Peidiwch â lleihau maint y graffigau hyn gan na fydd modd darllen y testun os gwneir hynny.

Perthynas â Directgov

Ni ddylech geisio cysylltu Directgov â'ch safle neu gydag unrhyw gynnwys nad yw'n perthyn i Directgov. Ni ddylech chwaith honni bod Directgov yn rhoi sêl bendith i chi nac yn eich cymeradwyo chi, eich gwefan nac unrhyw gynnyrch neu gynnwys nad yw'n perthyn i Directgov.

Fframio a chyd-destun cynnwys Directgov

Nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau gael eu llwytho i fframiau ar eich safle. Rhaid llwytho tudalennau i ffenestr lawn y defnyddiwr. Ni ddylech chi osod unrhyw graffigau, na chwarae deunydd sain, dros gynnwys Directgov, na chaniatáu i ffenestr bowld ymddangos ar yr un pryd â chynnwys Directgov.

Cyfyngiadau ar y safleoedd a gaiff greu dolenni i Directgov

Nid ydym yn caniatáu i wefan gael dolen i Directgov os yw'n cynnwys deunydd sy'n enllibus, yn ddifrïol, yn bornograffig, yn anweddus, neu sydd mewn unrhyw ffordd yn torri cyfreithiau Cymru a Lloegr neu'n torri hawliau eiddo deallusol unrhyw drydydd parti.

Dileu dolenni

Os byddwn ni'n cysylltu â chi i ddileu eich dolenni i Directgov, rhaid i chi wneud hynny ar unwaith.

Mwy o wybodaeth am greu dolenni

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am greu dolen i Directgov, cysylltwch â ni drwy ddilyn y ddolen isod.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Allweddumynediad llywodraeth y DU