Cymru

Croeso i wefan Gymraeg y Comisiwn Gwasanethau Cyfreithiol

Ar y dudalen hon:

Am ein gwaith yng Nghymru

Mae’r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol (LSC) yn gyfrifol am weinyddu cymorth cyfreithiol a darparu dau wasanaeth cyhoeddus pwysig, y Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol (CLS) a’r Gwasanaeth Amddiffyn Troseddol (CDS).

Paul Davies yw’r Cyfarwyddwr Rhanbarthol sy’n gyfrifol am ddarparu cymorth cyfreithiol sifil a throseddol yng Nghymru. Tom Jones yw Comisiynydd Cymru.

Mae Cymorth Cyfreithiol yn helpu rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed a difreintiedig yng nghymunedau Cymru. Mae’r LSC yng Nghymru wedi buddsoddi dros £75m y flwyddyn i ddatblygu’r Gwasanaeth Cyfreithiol Cymunedol a’r Gwasanaeth Amddiffyn Troseddol i helpu pobl i gael gwasanaethau cyfreithiol o ansawdd uchel sy’n mynd i’r afael â gwir anghenion. Amcangyfrifir y cynorthwywyd 55,000 o bobl yng Nghymru eleni.

Caiff cymorth cyfreithiol yng Nghymru ei reoli gan ein swyddfa yng Nghaerdydd.

Edrych am gymorth cyfreithiol?

Edrych am gymorth cyfreithiol? Cyngor Cyfreithiol Cymunedol yw’n llinell gymorth sy’n cynnig cyngor cyfreithiol annibynnol a chyfrinachol yn rhad ac am ddim. Galwch y gwasaneth nawr ar 0845 345 4345 neu ewch i : www.cyngorcyfreithiolcymunedol.org.uk

>Nol i'r dechrau
>Darllenwch y tudalennau yma yn Saesneg


 

Diweddarwyd diwethaf: 27 Ionawr 2009

Dogfennau
Dim dogfennau
Dolennau
About Us [1] - About legal aid [2] - Community Legal Service (CLS) [3] - Criminal Defence Service (CDS) [4] - Site Map [5] - Help [6] - Document Archive [7] - Search [8] - Home [9] - Cymraeg [c] - LSC Online [0]
[Access Key]

© 2009 Legal Services Commission. All Rights Reserved.
Read our: Legal Disclaimer, Privacy and Copyright Notice